Die buurtwag kommunikeer met tweerigtingradios en die lede met radios word elke oggend om 09:00 en elke aand om 19:30 geroep. Senior burgers word om 19:00 geroep. 'n Kontroleur is in beheer van die Buurtwagradio en selfoon en is gedurende die dag of nag beskikbaar.

The neighbourhood watch communicates by means of two-way radios and members with radios are called in the mornings at 09:00 and in the evenings at 19:30. Senior citizens are called at 19:00. A controller is in charge of the Neighbourhood watch radio and cellphone and is available during the day or night.

Kontak vir Roelf Campher by 012 803-1583 om navraag oor beskikbaarheid van radios te doen.

Contact Roelf Campher at 012 803-1538 to enquire about the availability of radios.